ÜZLETSZABÁLYZAT

Az OMT Zrt. üzletszabályzata és Általános szerződési feltételei
A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet alapján:
A jelen üzletszabályzat az Országos Mesterséges Termékenyítő Zrt. (OMT Zrt.) webáruházában (http://omtshop.hu) szereplő termékek a webáruházon keresztül történő értékesítésére vonatkozik.

Üzemeltető
Országos Mesterséges Termékenyítő Zrt.
Székhely: 2100 Gödöllő-Nagyremete, hrsz.: 081/15
Telephely: 2100 Gödöllő-Nagyremete, hrsz.: 081/15
Adószám: 10908370-2-13
Cégjegyzékszám: 13-10-040215
Közösségi adószám: HU10908370
(bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által)
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási szám: 623/2011
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-77402/2014

(továbbiakban: „Szolgáltató”)
OMT-VetPoint ügyfélszolgálat
Cím: 2100 Gödöllő-Nagyremete, hrsz.: 081/15
E-mail: webshop@omtrt.hu
Telefon: 06-80-10-20-10
Mobil: +36-20-368-1110
Fax: 06-28-430-449
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig: 8.00 és 16.30 között; pénteken: 8.00 és 15-30. között


PREAMBULUM

Az OMT Zrt. -t a jelen üzletszabályzat és általános szerződési feltételek megalkotásánál kizárólag a fogyasztók gyors, pontos és korrekt kiszolgálásának szándéka vezérelte, a termékek iránt elkötelezett fogyasztók legnagyobb elégedettségének elérése céljából.

A jelen üzletszabályzat az OMT Zrt. (a továbbiakban vállalkozó) és fogyasztó között létrejövő szerződés legfőbb szabályait foglalja össze, amely a webáruházban (http://omtshop.hu) történő termékek értékesítésére irányul.

A szerződés a vállalkozás által működtetett tartós távértékesítési rendszer keretében olyan módon jön létre, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés).

A távközlési rendszeren keresztül történő megrendelés automatikusan a jelen üzletszabályzat és általános szerződési feltételek elfogadását jelenti a fogyasztó részéről.


A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS FORMÁJA
A szerződés a vállalkozó honlapján található értékesítési webáruházból letölthető megrendelőlap kitöltésével és elektronikus visszaküldésével jön létre. A szerződést a felek írásban megkötöttnek tekintik, a vállalkozó iktatja és kérésre utólag hozzáférhetővé teszi és kinyomtatott formában a fogyasztó részére átadja.
A szerződés alapiratai: A jelen általános szerződési feltételek, számla, csomag átvételéről szóló igazolás. A szerződés nyelve: magyar. A számla átvétele egyben az írásba foglalt szerződés átvételének is minősül.


FIZETÉS MÓDJA
A honlapról válaszható formában:
- utánvétellel (a megküldött csomag átvételével egyidejűleg a számla átvételekor készpénz formában)
- átutalással.


VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK
A szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről, általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről, a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről a webáruház "Vásárlás menete" címszó alatt található részletes leírás.


ELÁLLÁSI JOG
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a
vásárlástól. A fogyasztó az alábbiak szerint gyakorolhatja elállási jogát:
- termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg az írásbeli megerősítést (számla), ennek kézhezvételétől számított 14 munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított 12 hónap elteltéig gyakorolhatja. Kézhezvételnek házhoz szállítás esetén a futártól való átvétel napját, bolti átvételnél a pénztárbizonylat kiállításának időpontját értjük.
- Ha az írásbeli megerősítés kézhezvételére a termék kézhezvételének napjától, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított 14 munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított 12 hónapból kevesebb, mint 14 munkanap van hátra.
- Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
- A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.
- A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.
- A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.
- A fogyasztó nem élhet az elállás jogával, ha a terméket a vásárlást követően használatba fogta, kimosta vagy bármilyen átalakításnak vetette alá, feltéve, hogy a termék megfelel a rajta feltüntetett minőségi követelményeknek.


TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG
Ha a vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. Ha a vállalkozás a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel teljesít, az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vállalkozást terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel történő teljesítésről a vállalkozás egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni. A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg. A vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta.

A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet rendelkezései az irányadóak.

Kosár
0 árucikk
Feliratkozás hírlevelünkre

Kérjük iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön akcióinkról