JOGI INFORMÁCIÓK

Elállás joga
Abban az esetben, ha Ön el kíván állni megrendelésétől, azt a 45/2014. kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek mellett megteheti.

A 45/2014. kormányrendelet letölthető itt.

Ügyfélszolgálat
Ügyfélszolgálatunkat a 
webshop@omtrt.hu e-mail címen vagy a 06/80-10-20-10-es zöldszámon érheti el. 

Észrevételek és panaszok
Észrevételeit és panaszait kérjük írja meg nekünk az webshop@omtrt.hu e-mail címre, tárgyként Webshop-ot jelölve!

Egyéb feltételek
Az OMT Zrt. ezúton tájékoztatja, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Külön rendelkezés hiányában az OMT Zrt. a későbbiekben tájékoztatja Önt akcióiról és újdonságairól. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!
A weboldalon kötött szerződések nyelve magyar. A szerződések írásban kötött szerződésnek minősülnek, iktatjuk őket, és azok a későbbiekben visszakereshetők. 

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai
A vásárolt áruk tulajdonságait és jellemzőit a konkrét árucikk nagyított képe mellett találja meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk. 
A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó (ÁFA-val növelt) ár. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból, programhibákból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.

Általános Üzletszabályzat 

1. Bevezető rendelkezések
Az alábbiakban leírt szerződési feltételek az OMT Zrt., mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó (a továbbiakban : szolgáltató) által üzemeltetett https://omtshop.hu/ internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóváhagyásával az alábbi szerződést elfogadja, amely az Európai Unió vonatkozó 97/7/EK irányelvének szabályaira épülő 45/2014. Korm. rend. előírásainak figyelembe vételével készült.

Kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el, esetleges kérdésével forduljon bizalommal az oldal üzemeltetőjéhez.

Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és a https://omtshop.hu oldalán rendelést küld, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, amely Ön és az üzemeltető OMT Zrt. között létrejött, valamint, hogy fizetési kötelezettséggel járó megrendelést ad le. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa a szerződést, a változtatások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem vonatkozhat a teljesítés alatt lévő megrendelésekre. Kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes szerződési feltételeket.

A webáruházban csak cselekvőképes természetes, ill. jogi személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a megrendelő és a szolgáltató között, mint távollévők között kötött szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. A szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására, a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti.

A szerződés oly módon jön létre, hogy a megrendelő a webáruházban kiválasztott tételeket elektronikusan megrendeli. A megrendelési folyamat során Ön megismeri a termékeket annak műszaki paramétereit, tulajdonságait és jellegzetességeit, az árakat és fizetési feltételeket és az áru átvételének módját. A megrendelés érvényesítéséhez el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF, jelen dokumentum.)

2. Szerződő felek azonosítása
A szerződés az OMT Zrt. mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. Az OMT Zrt. az általa üzemeltetett weblapon keresztül leadott rendelésekért felel, azt nyilvántartja és a szerződés keretei között teljesíti. A rendelés elfogadásához az Ön vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap regisztrációs oldalon kell megadni. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokkal a megrendelés elutasításra kerül, illetve a szerződés nem jön létre. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak a rendelést töröljük és a teljesítésétől indoklás nélkül elállunk. A rendelést e-mailen keresztül visszaigazoljuk.

3. Jótállás, szavatosság, elállás
Abban az esetben, ha az áru hibás illetve meghibásodik a Ptk. a 151/2003.(IX.22.) Korm. rend. illetve a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szerint jár el az eladó. Ennek érdekében a vásárló kérheti a jótállási jegy szerint az áru javítását, javítószolgálat igénybevételét, az áru cseréjét.

Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük, kivéve, ha azt a termék információs lapján jelöltük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük, az áru előzetes visszapostázása, illetve a cég központjába történő visszaszállítás esetén. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges. Nem áll módunkban visszavenni festékpatront, tonert, festékszalagot és más fogyóanyagot.

Az OMT Zrt. 14 munkanapon belüli indoklás nélküli elállási jogot biztosít. Elállás esetén az értékesítő a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríti. Az elállás miatt felmerült költségek rendezése a távollévők között kötött szerződésekről szóló törvény alapján történik. Amennyiben a törvénytől eltérő szavatosságot vagy jótállást biztosít az eladó, minden esetben az értékesített termék információs lapján teszi közzé. Az információs lapon található eltérő szavatossági igény és jótállás vállalását jelen szerződéssel együtt kell értelmezni.

Az OMT Zrt. kellékszavatosságot vállal az általa értékesített termék után, amennyiben az nem felel meg a szerződéssel elérni kívánt célnak vagy a rendeltetésszerű használat követelményeinek a teljesesítés időpontjában.

Az elállás során:
- a vevő viseli az elállásból eredő minden felmerülő költséget 
- előzőleg kell a terméket visszajuttatni az eladónak, minthogy a vásárló a vételárat visszakapta volna 
- az árucikk csak az eredeti csomagolásban, az eredeti okmányokkal és számlával együtt szolgáltatható vissza 
- amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A fogyasztó kifogásait a vásárlói ügyfélszolgálat keretei között érvényesítheti.
Az OMT Zrt. az új és tökéletes állapotú termékek mellett alkalmanként olyan új és használt árukészletet is kínálhat eladásra, melyeknek beszerzése kedvező feltételekkel történik. (pl. a gyártók aktuális modellválasztékában már nem szereplő és használt termékek) Ezeket az árukat az információs lapon külön megjelöljük, közöljük azok műszaki színvonalát, használhatóságát, alapvető tulajdonságát és az értékesítés feltételeit, melyek biztosítják azokat az információkat amelyek a vásárló döntéshozatalához szükséges.

4. Árak
A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék bruttó (ÁFÁ-val növelt) ajánlati ára. Ezenkívül külön lapon szerepelnek a szállítási szolgáltatás költsége (Általános Segítség 8. pont). Az ajánlati ár ennek megfelelően az adott pillanatban érvényes áru vételárából valamint a szállítási árból tevődik össze, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja. Jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

Az árak folyamatosan követik a beszerzési árak változásait. Ezért az eladó fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát, amely a már megrendelt termék árát nem érintheti. Nagyobb összegű vásárlás esetén az OMT Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlóval egyeztetve előleg fizetést kérjen.

5. Az eladó felelősségvállalása
Az OMT Zrt. nem vállal felelősséget az információs oldalon esetlegesen előforduló elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért. Fenntartja magának a jogot a felhasználóval szemben, a szolgáltatás és a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó törlésre, szüneteltetésére, változtatásra bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére. Az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal. Mivel az OMT Zrt. mint kereskedő lép fel a termékgyártók és viszonteladók valamint a vásárló között, ezért nem vállal felelősséget, semmilyen olyan kárért amely a vásárlás után közvetlenül vagy közvetve a megvásárolt áruval kapcsolatos. Ön kijelenti, hogy a harmadik személy által az OMT Zrt-n keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be az OMT Zrt -t és dolgozóit. Ezen ügyek intézése csak a gyártó és a vásárló hatáskörébe tartozik. Az OMT Zrt. nem vállal felelősséget a tőle származott szoftverek által okozott esetleges károkért, és semmilyen esetben sem okolható bármilyen profitveszteségért.

6. A vásárló felelősségvállalása
Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti az OMT Zrt. számára. Az OMT Zrt. ilyen esetben a többletköltséggel megterheli megrendelő virtuális számláját, és annak teljesítésekor a többletköltség összegéről számlát állít ki.

7. Pénzügyi elszámolás
Az eladó az áru kiszállításakor minden esetben számlát küld a megrendelés visszaigazolásának megfelelően, melyet az áru leszállításának átvételekor kell egy összegben kifizetni, illetve egyes esetekben a cég székhelyén áru átvételekor.

8. Szállítási határidők és feltételek
Szállítási határidő amennyiben az áru raktárkészleten van a rendelés visszaigazolásától számított 5 munkanap, ha nincs raktárkészleten - beszerzési idő függvényében - a rendelés visszaigazolásában közöltek szerint.

9. Szerzői jog
Tilos az OMT Zrt. engedélye nélkül a nevet, képet, logót felhasználni, minden olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz, amely nem tartozik a körébe, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, az OMT Zrt. vagy a http://omtshop.hu nevének lejáratására. Az oldalain található szöveges információk, képek, emblémák és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat az OMT Zrt. írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.